top of page

Hygieniapassi – opi elintarvikehygienian perusteet

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygienian osaamisesta. Hygieniapassin tarkoituksena

on edistää yleistä elintarviketurvallisuutta Suomessa. Jokaisen elintarvikealalla työskentelevän henkilön on osattava käsitellä ruokaa turvallisesti ja hygieenisesti.

Hygieniapassi on pakollinen, mikäli työtehtävät sisältävät pakkaamattomien ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä. Usein hygieniapassi on välttämätön, jos työskentelet kahvilassa, ravintolassa, elintarvikemyymälässä, kioskissa tai päiväkodissa. Hygieniapassista on etua monessa eri ammatissa – se auttaa erottumaan eduksesi työnhaussa!

Miten hygieniapassin
voi suorittaa?

Hygieniapassin saa suorittamalla hygieniapassitestin. Hygieniapassitestin tarkoituksena on todistaa, että osallistujilla on kattava ymmärrys elintarvikehygienian perusteista. Tämän vuoksi testiin ei kannata tulla vain kokeilemaan pääsisikö

testistä läpi.

AnjaPouttu02_edited.jpg

“On tärkeää ymmärtää, että hygieniapassitestiin ei pitäisi tulla vain kokeilemaan pääseekö testistä läpi vai ei. Hygeniapassitestin tarkoituksena on varmistaa, että elintarviketyöntekijöillä on tarvittavat perustiedot ja osaaminen elintarviketurvallisuudesta.”

Anja Pouttu
Hygieniapassitestaaja ja -kouluttaja

Hygieniapassitesti - millainen se on?

Hygieniapassitestissä on yhteensä 40 kysymystä, joista on saatava vähintään 34 oikein. Kysymykset ovat muodoltaan väittämiä. Eli vastaat jokaisen väittämän jälkeen onko se mielestäsi oikein vai väärin. Jokainen testi on uniikki, sillä jokaista testiä varten arvotaan väittämät Ruokaviraston kysymyspankista. Testi tulee suorittaa fyysisesti paikan päällä hygieniapassitestaajan valvomassa testitilassa. Sähköinen suorittaminen ei ole mahdollista.

40 kysymystä

Vähintään 34 kysymystä on vastattava oikein

Oikein / Väärin

Kysymykset ovat Ruokaviraston laatimia väittämiä

Elintarvikelaki

Puhtaanapito

Hygieeniset työkentelytavat

Mikrobiologia

Omavalvonta

Hygieniapassitesti

Harjoittele ja menesty hygieniapassitestissä Trainifyn avulla

Trainifyn hygieniapassitestin valmennuskurssin avulla opiskelet elintarvikehygienian perusteet käden käänteessä. Teoria on pilkottu sopivan mittaisiksi oppitunneiksi. Harjoittelet testin aihealueita harjoitustesteissä kertaamalla juuri sinulle vaikeita osioita. Voit tehdä aikarajoitettuja harjoitustestejä ennen virallista hygieniapassitestiä. Kurssi ja siihen liittyvät harjoituskysymykset ovat elintarvikealan ammattilaisten laatimia.

Trainifyn hygieniapassikurssi

Opiskele elintarvikehygienian perusteet alan siisteimmän taskuvalmentajan johdolla. Hygieniapassikokonaisuus sisältää 8 kurssia ja 20 oppituntia. Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:

Paranna vastausvalmiuttasi tekemällä harjoitustestejä yli 700 väittämän

kysymyspankista. Jokaisen vastauksen jälkeen palvelu kertoo oikean vastauksen perusteluineen.

 

Panosta ammattitaitoon ja suorita hygieniapassi kunnialla!

bottom of page